ناحيه توافق روسیه میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

ناحيه: توافق روسیه میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی آیا خبر تجاوز به کودک افغانستانی را اعلام کردید (عکس نامه) / نامه نماینده خمینی شهر

ابطحی نماینده خمینی شهر به جای پیگیری تجاوز به دختربچه افغانستانی خواستار برکناری مدیر اورژانس اجتماعی به علت اعلام خبر اتفاق شد.

آیا خبر تجاوز به کودک افغانستانی را اعلام کردید (عکس نامه) / نامه نماینده خمینی شهر

نامه نماینده خمینی شهر: آیا خبر تجاوز به کودک افغانستانی را اعلام کردید (عکس نامه)

عبارات مهم : ایران

ابطحی نماینده خمینی شهر به جای پیگیری تجاوز به دختربچه افغانستانی خواستار برکناری مدیر اورژانس اجتماعی به علت اعلام خبر اتفاق شد.

آیا خبر تجاوز به کودک افغانستانی را اعلام کردید (عکس نامه) / نامه نماینده خمینی شهر

عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | خبر تجاوز | خمینی شهر | اورژانس اجتماعی | تجاوز به دختربچه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz